Facebook Targi ogrodnicze PSCO - KIK Ziemskie Produkty
call mail
Targi ogrodnicze PSCO | KIK Ziemskie Produkty - substraty i podłoża torfowe, dachowe, kora

Targi ogrodnicze PSCO

7 stycznia 2020

Jak co roku Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych podczas Walnego Zgromadzenia swoich członków, organizuje otwarte, bezpłatne prelekcje i szkolenia ogrodnicze oraz Targi Tradycyjnego Rynku Ogrodniczego. Bardzo dziękujemy za „owocne” w ciekawe spostrzeżenia rozmowy z klinetami, którzy od lat stawiają na wysoką jakość naszych produktów.

«

»