Facebook Zielone torowiska na ulicy Obozowej w Warszawie - KIK Ziemskie Produkty
call mail
Zielone torowiska na ulicy Obozowej w Warszawie | KIK Ziemskie Produkty - substraty i podłoża torfowe, dachowe, kora

Zielone torowiska na ulicy Obozowej w Warszawie

17 listopada 2020

W roku 2016 firma Palmett wykorzystała naszą ziemię do trawników podczas prac na torowisku na ul. Obozowej w Warszawie. Jak widać na zdjęciach prowadzono je w nocy podczas przerwy w kursowaniu tramwajów.

«

»