Facebook Realizacja APK Dachy Zielone - KIK Ziemskie Produkty
call mail
Realizacja APK Dachy Zielone | KIK Ziemskie Produkty - substraty i podłoża torfowe, dachowe, kora

Realizacja APK Dachy Zielone

9 listopada 2020

Firma APK Dachy Zielone we wrześniu 2020 wykonała dach zielony na przystanku ekspozycyjnym. Wiata z dachem obsadzonym roślinnością to sposób na wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu. Wykorzystano nasz substrat ekstensywny, matę rozchodnikową, włókninę filtracyjną, matę drenażowo-retencyjna i włókninę chłonno-ochronną.

 

Fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

«

»